Göta studentkår finns även på: Instagram

Stiftelsen Göteborgs Folkskoleseminariers Minnesfond

Ansökan till Stiftelsen Göteborgs Folkskoleseminariers Minnesfond, för dig som läser på förskollärarprogrammet, grundskollärarprogrammet med inriktning fritidshem, F-3 eller 4-6 samt dig som läser vid ämneslärarprogrammet med inriktning 7-9

Du som ansöker om detta stipendium skall studera vid något av följande program vid utbildningsvetenskapliga fakulteten: Förskollärarprogrammet Grundlärarprogrammet, med inriktning Fritidshem, F-3 eller 4-6 Ämneslärarprogrammet med inriktning 7-9

För att vara behörig ska du som ansöker ha studerat samt fått godkänt på minst 30 högskolepoäng inom programmet.

I din ansökan ska du bifoga:

  • Ansökan

  • Personbevis för stipendium (inte ett vanligt personbevis). Personbeviset får du från Skatteverket (http://www.skatteverket.se).
  • Utdrag från Ladok. Utdragen från Ladok gör du själv via ditt studentkonto. Om du inte har tillgång till internet, kan studerandeservice hjälpa dig. Det är resultat- och registreringsintyg som du ska kunna uppvisa i din ansökan.
  • Kopia på den senast tillgängliga inkomstdeklarationen, skattebesked eller motsvarande1.. Dessa finner du på Skatteverkets hemsida (http://www.skatteverket.se) eller via ett av Skatteverkets kontor.

Observera att om någon av ovanstående saknas, behandlas inte din ansökan.

Ansökan skickas till utsek@gota.gu.se med bifogad information, skriv ”Ansökan minnesfonden” i ämnesraden eller till Göta Studentkår, Box 300, 405 30 Göteborg.

Se bifogat dokument för all information

Sista ansökningsdag är 2018-02-02

 

 

OBS! Du som redan skickat in en ansökan behöver inte skicka in igen.