Följ oss på sociala medier! Instagram

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss!

Vi finns på Västra Hamngatan 25, vid spårvagnshållplats är Grönsakstorget.

Du hittar vårt kontor på Pedagogen i A-huset på entréplan. Sväng höger vid biblioteket och sedan höger igen. (leta efter vår roll-up)

Ordförande med ansvar för utbildningsfrågor, Linnéa Lomander nås på funktionsmail utsek@gota.gu.se eller via telefon på +46 704 96 34 83

Vice ordförande med ansvar för studiesociala frågor, Malin Flyckt nås på: funktionsmail vice.utsek@gota.gu.setel +46 707 60 98 36

Post skickas till:
Göta studentkår
Box 300
405 30 Göteborg