Göta studentkår finns även på: Instagram

SAMband

SAMband är ett samarbetsprojekt i utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor mellan tre studentorganisationer; Göta studentkårs samhällsvetarsektion (Göteborgs universitet), Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet och Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet.

SAMband startades hösten 2013. Exempel på saker som diskuterats är arbetsmarknadsdagar, studentrepresentater och hur vi kan framhäva samhällsvetares kompetenser. Allt för att göra din studietid bättre och övergång till arbetsmarknaden lättare! 

 

SAMband is a collaborative project beween Göta students' unions social sciences section, the Social Sciences Student Union at Lund University and the Student Union for Educational Sciences and Faculty for Arts & Sciences at Linköping University. SAMband started in the fall of 2013. Examples of subejcts that have been discussed is labour market days, student representatives and how we can emphasize the abilities of a social scientist. All to make your time at the university better and your transition to the labour market easier!