Göta studentkår finns även på: Instagram

Dokument

Here you can find documents related to the Scocial Sciences Section. You can find the contracts for renting Terrassbaren or Kafé Haga, protocolls from the sections board meetings, information about applying for money for student activities among other things.

Click on the links on the left to find what you seek. If you have any questions, don't hesitate to contact us at vice.samsek@gota.gu.se or samsek@gota.gu.se.

 

På vår dokumentsida kan du hitta olika dokument som har med studentkåren att göra. Här kan du till exempel ladda ner hyresavtalen till Terrassbaren eller Kafé Haga, Samhällsvetarsektionens styrelsemötesprotokoll eller hitta information om äskningar.

Klicka dig fram till vad du söker bland flikarna här till vänster. Om du ha frågor, tveka inte att höra av dig till vice.samsek@gota.gu.se or samsek@gota.gu.se.