Göta studentkår finns även på: Instagram

Boka grupprum

Bokningar av grupprum görs via TimeEdit, som Gu använder för scheman och bokingar. För att kunna boka ett grupprum behöver du därför inloggningsuppgifter, samma som till Studentportalen och GUL. Som student på Samhällsvetenskapliga fakulteten kan du boka grupprum som ligger både på Campus Haga och på Campus Linné.

 

You can use TimeEdit, GU's scheduling programme, to reserve a group room. To be able to reserve a group room, you have to have an account, the same one you use for GUL and Student Portal. As a student at the Faculty of Social Sciences you can reserve group rooms both at Campus Haga and Campus Linné.