Följ oss på sociala medier! Instagram

Samhällsvetarsektionen

För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Välkommen till Samhällsvetarsektionen

Vi vill göra din utbildning så bra som möjligt!

  • Din tid som student ska vara trygg!
  • Dina lärare ska vara kompetenta och pedagogiska!
  • Din utbildning ska leda till relevant kompetens i arbetslivet!

Vi gör din röst hörd!

Ingen kan bedöma din utbildning bättre än du!

Därför jobbar vi genom våra fantastiska studentgrupper.
Studentgrupperna och föreningarna arrangerar även olika föreläsningar, fester och andra roliga evenemang.
Hitta din studentgrupp i menyn till vänster.

Har du frågor eller vill veta mer? - Kontakta oss! 

Ordförande Elin Gunnarsson
samsek@gota.gu.se
0707-60 98 35

Vice Ordförande Patrik Andersson
vice.samsek@gota.gu.se
0736-12 44 83

Besöksadress: Sprängkullsgatan 19, 405 30 Göteborg

Öppettider:
Måndag-onsdag: 10.00-16.00
Torsdag: 10.00-16.30
Fredag: 10.00-14.30

Inte på plats? Ring eller mejla, så bokar vi en tid! 

Vill du läsa mer om oss och vår fantastiska styrelse? Klicka här! Vi arbetar för att du och alla andra studenter på Samällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet ska få en högkvalitativ utbildning och ha det roligt vid sidan av studierna. Vill du veta vad som pågår på inom studentgruppen för det du läser? Kolla i listan till vänster under Studentgrupper, sexmästerier och studentkommittéer.

Gilla vår Facebook-sida eller följ oss på Instagram eller Twitter för att hålla dig uppdaterad om vad som händer på sektionen.

 ________________________________________________________________________________________

Are you studying psychology, social work, journalism, European studies, political science, global studies, criminology, pubilc administration or any other area of study at the Faculty of Social Sciences at University of Gothenburg? Then the Social Sciences Section is the place for you!

Welcome to the Social Sciences section!

We want to make your time as a student as good as possible!

  • We demand a safe environment for the students!
  • Your teachers should be skilled and pedagogical!
  • Your education should lead to relevant competence in your job market!

We represent your voice!

Nobody can judge the value of your education better than you!

That's why we cooperate with our fantastic studentgroups.
The studentgroups arrange lectures, throw parties and other fun events.
Find your studentgroup in the menu to your left.

Do you have questions? - Contact us! 

Chairperson Elin Gunnarsson
samsek@gota.gu.se
0707-60 98 35

Vice Chairperson Patrik Andersson
vice.samsek@gota.gu.se
0736-12 44 83

Address: Sprängkullsgatan 19, 405 30 Göteborg

Open hours:
Monday-Wednesday: 10.00-16.00
Thursday: 10.00-16.30
Friday: 10.00-14.30

Not in office? Call or send an e-mail and we'll schedule a meeting!

Want to read more about us and our fantastic board? Click here! We work towards a high quality in all higher education at the faculty and to provide oppurtunities for fun when it is time to put away the course litterature. Wondering what is going on with the student group for your area of study? Check Studentgrupper, sexmästerier och studentkommittéer in the list to the left.

 Like our Facebook page or follow us on Instagram or Twitter to keep informed of what is happening at the section.