Göta studentkår finns även på: Instagram

Studentgrupper

Studentgrupper är grupper med studenter som läser samma kurs, program eller vid samma institution. Vad studentgrupperna sysslar varierar. Vissa arbetar för att förbättra och fördjupa sin utbildning och anordnar därför diskussionskvällar och föreläsningar. Andra studentgrupper vill bara umgås.

Poängen att är att en grupp studenter för saker som de tycker om tillsammans!

 

Studentgroups are unions of students who study the same course, program or at the same institution.What they do varies. Some groups want to improve their edication by arranging discussionforums and lectures. Other groups just want to hang out.

The point is that studentgroups do things they enjoy together!

 

Hitta din studentgrupp! Find your studentgroup!

Liberal arts

Religionsvetenskapliga föreningen/ Union of Religion

SG Flov

(Kulturarv/ Cultural heritage)

Historiska föreningen / Society of History