Göta studentkår finns även på: Instagram

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss!

Renströmsgatan 6

Telefon: 031-786 5261

E-post: humsek@gota.gu.se

Facebook: Göta studentkårs Humanistsektion

Ordförande Jesper Anttila: 0707-953561 humsek@gota.gu.se