Följ oss på sociala medier! Instagram

Doktorander

För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

Göta studentkår jobbar för att din tid som doktorand ska bli bättre, med allt från vilka kurser du läser till din sociala trygghet. 

Bland de doktorandfrågor som kåren driver finns till exempel rätten till och finansiering av högskolepedagogisk utbildning, doktoranders arbetsmiljö och inte minst frågan om doktorandanställning för alla. Arbetet har kommit olika långt på olika ställen, men det har redan gett stora resultat. Men för att vi ska komma ännu längre krävs att vi alla hjälps åt!

Doktorander är ett viktigt inslag i både forskning och undervisning på varje institution. Det är genom kåren som doktoranderna tillsammans kan vara med och påverka på plats, till exempel genom att välja representanter till institutionsstyrelsen. Och det ska självklart inte glömmas bort att doktoranderna inom kåren brukar ordna en massa trevliga aktiviteter, allt från konferenser till gemensamma middagar.