Göta studentkår finns även på: Instagram

GU-kortet - ditt medlemskort

På Göteborgs universitet använder vi ett gemensamt campus-kort, GU-kortet. Det fungerar som din studentlegitimation och nyckelkort till universitetets lokaler. 

När du blir medlem i Göta studentkår fungerar det även som din kårlegitimation. När du blivit medlem är det bara att gå till Service Center på universitetet och uppdatera kortet. Göta studentkårs logotyp printas då direkt på kortet, vilket visar att du är medlem. Smart va?