Göta studentkår finns även på: Instagram

Bli stödmedlem i Göta Studentkår

Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete? 
Bli stödmedlem!