Göta studentkår finns även på: Instagram

Styrelsemöte 8

Styrelsemöte 8

Plats:
GVC, sektionskontoret
Tid:
tisdag, 14 februari, 2017 - 15:00

Den 14:e bjuder sektionen in till vårat 8:e styrelsemöte för verksamhetsåret. Vi kommer bland annat utlysa valet för mottagningskoordniatorer, förslag till policy för mottagningen kommer diskuteras och slås fast samt diskutera läget på våra utbildningar på naturvetenskap inom fakulteten. Alla medlemmar är välkomna!