Göta studentkår finns även på: Instagram

Studentrepresentantsutbildning 9/11

Studentrepresentantsutbildning 9/11

Plats:
Lingsalen, Studenternas hus, Götabergsgatan 17
Tid:
onsdag, 9 november, 2016 - 16:30

English below

Välkommen på studentrepresentantsutbildning! Utbildningen börjar 16:30, men vi kommer servera fika från 16:00. Beräknad sluttid är 18:30. Utbildningen riktar sig till dig som är studentrepresentant på Humanistiska fakulteten, IT-fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Utbildningsvetenskapliga fakulteten samt lärarutbildningen vid Göteborgs universitet.

Det här utbildningstillfället kommer fokusera på myndighetsutövning. Jan Turvall, som bland annat utbildar universitetets anställda i de här frågorna, kommer hålla i utbildningen.

Informationen finns även på Göta studentkårs hemsida: https://www.facebook.com/events/2131187550438882

* * *

Welcome to a student representative course! The course will start at 16:30, but there will be fika from 16:00. The course is expected to end at 18:30. The course will be given in Swedish. In the spring, there will be a course in English.

This time, we are focusing on the exercising of public authority at the university. Jan Turvall, who are invovled with educating the employees at the university in this, will be giving the course.

The information is also available at Göta Students' Union's web page: https://www.facebook.com/events/2131187550438882