Göta studentkår finns även på: Instagram

Sittning och välgörenhet

Sittning och välgörenhet

Plats:
Kafe haga, Sprängkullsgatan 23
Tid:
torsdag, 15 december, 2016 - 22:00

För mer information se facebook.

Götamedlemmar 100 kr, icke medlemmar 150 kr