Följ oss på sociala medier! Instagram

Humanistsektionen

För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl. 

 

For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc.

Välkommen till Humanistsektionen!

Här arbetar vi med utbildningsbevakning, arbetsmiljö och studiesociala frågor. Det betyder att vi tillsätter studentrepresentanter i alla Humanistens olika råd, arbetsgrupper och styrelser, tar emot problem eller förslag från studenter och skapar fantastiska evenemang.

Inom studentkåren så har vi även studentgrupper och föreningar. Dessa arrangerar allt från föreläsningar, fester till filmvisningar. Mer information finner du till vänster under respektive flik. Alla medlemmar kan delta eller starta något – prata med oss om du har en idé! 

Vi representerar dig som studerar vid någon av Humanistens institutioner. Dessa inkluderar:

 • Institutionen för Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
 • Institutionen för Historiska studier
 • Institutionen för Kulturvetenskaper
 • Institutionen för Literatur, idéhistoria och religion
 • Institutionen för Språk och litteratur
 • Institutionen för Svenska språket

Det spelar ingen roll om du går ett program, en kurs eller vanligtvis studerar vid en annan fakultet – du kan alltid kontakta oss.

Öppettider
Måndag-onsdag: 10.00-15.00
Torsdag: 10.00-16.30
Fredag: 10.00-14.30

Du hittar oss bredvid Humanistens service center.

Inte på plats? Ring eller mejla, så bokar vi en tid!
Med vänliga hälsningar,

Ordförande Julia Nyberg
humsek@gota.gu.se
0707-953561

Vice ordförande Malin Flyckt
vice.humsek@gota.gu.se

Welcome to the Humanities section!

Here we work with quality control in education, work environment issues and study social activities. This means that we appoint student representatives in all of the faculty's various councils, working groups and boards, receive problems or suggestions from students and create amazing events.

Within the students' union we also have student groups and associations. They arrange everything from open lectures, parties to movie screenings. For more information, see the menu. All members can join or start something - talk to us if you have an idea!

We represent you who study at any of the departments in the faculty of arts / humanities. These include:

 • Department of Philosophy, Linguistics and Science Theory
 • Department of Historical Studies
 • Department of Cultural Sciences
 • Department of Literature, History of Ideas and Religion
 • Department of Language and Literature
 • Department of Swedish Language

It does not matter if you attend a program, a course or usually study at another faculty - you can always contact us.

Hours
Monday-Wednesday: 10.00-15.00
Thursday: 10.00-16.30
Friday: 10.00-14.30

You will find us next to the Humanist Service Center.

Not here? Call or email, let’s decide on a time!
Best regards,

Chairwoman Julia Nyberg
humsek@gota.gu.se
0707-953561

Vice Chairwoman Malin Flyckt
vice.humsek@gota.gu.se