Följ oss på sociala medier! Instagram

Partners

Göta studentkår

Göteborgs universitet är ett av landets största lärosäten och vid universitetet studerar över 30 000 studenter. Studenternas rättigheter och förutsättningar bevakas av studentkåren. Göta studentkår bildades 1 juli 2010 och idag organiserar och företräder vi studenter och doktorander inom fem av Göteborgs universitets åtta fakulteter. Göta studentkår är den naturliga vägen för att träffa stadens intelligenta, kreativa, nyfikna studenter. Kontakta Göta studentkårs kommunikatör Tobias Karlsson för att diskutera möjligheterna!

Träffa och rekrytera studenterna

Söker ni personal, arbetar med varumärkesutveckling eller vill intressera studenter för er inriktning? Vi har många typer av samarbeten med olika företag och organisationer. Bland annat arrangerar vi mässor, arbetsmarknadsdagar, lunchföreläsningar och annat inom många olika utbildningsområden.

Bli en av våra förmånsgivare

Medlemsförmåner och samarbeten är ett förmånligt sätt att nå en stor kundgrupp. Vi vet vad studenter intresseras av. Informationen om våra utvalda samarbeten kan spridas i olika kanaler, som kårpresentationer, nyhetsbrev och sociala medier. Genom Göta studentkår kan ni locka studenter med information och erbjudanden. Vi har kontakterna och kanalerna, och en stor kunskap om vad som lockar studenter. Vi kan exempelvis erbjuda olika typer av plats på kårens hemsida, sektionernas facebooksidor samt utskick per mail och post.

Kontakta Tobias Karlsson om du är intresserad av att starta ett samarbete.

Tobias Karlsson
Kommunikatör

kommunikation@gota.gu.se
031-708 44 45