Följ oss på sociala medier! Instagram

Student med barn

Som student med barn är det inte alltid lätt att få livspusslet att gå ihop. Här har vi samlat information som vi tror är matnyttig för dig som studerar och har barn.

Föräldrapenning

Om du arbetade innan studierna så att du har kvalificerat dig för SGI och tar studiemedel under studierna så räknas din SGI som vilande och du får då föräldrapenning baserat på din inkomst du hade innan du studerade. Om du inte kvalificerat dig för SGI så får du ett grundbelopp om 180 kronor per dag före skatt.

Regelsamlingen

Som student med barn är det oftare viktigt att kunna planera sitt liv än det är för studenter utan barn. Enligt regelsamlingen ska studenter senast åtta veckor före kursstart har tillgång till litteraturlista samt ansvarig lärares namn. Minst två veckor innan kursstart ska schema finnas tillgängligt, innehållande examinationsformer och -tillfällen, obligatoriska moment samt inlämningstider för större uppgifter. Vidare kan det vara värt att uppmärksamma lärare och övriga om undervisning förläggs på andra tider än 8-17 (dagkurser) och 18-21 (kvällskurser). Läs gärna mer om vilka rättigheter du har som student i regelsamlingen.