Följ oss på sociala medier! Instagram

HBTQ

För dig som är HBTQ-student eller intresserad av frågor som rör HBTQ-studenter finns det möjlght att enaggera sig i föreningar på nationell och lokal nivå. 

För dig som är homo, bi, trans eller queer eller intresserad av frågor som rör kön, könsidentitet, könsuttryck, sexualitet och relationer finns det möjlighet att engagera dig i föreningar på nationell och lokal nivå. 

Sveriges förenade HBTQ-studenter

Sveriges förenade HBTQ-studenter, SFQ, arbetar för att förbättra kvalitén i svenska högskolan utifrån normkritiskt ochhbtq-perspektiv. Dels arbetar SFQ för att förbättra situationen för HBTQ-studenter och för att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning, könsuttryck och könsidentitet, dels för att motverka heteronormativitet i högre utbildning samt skapa debatt om dess konsekvenser för utbildningar och studiemiljö.

SFQ samlar och stärker lokala HBTQ-studentföreningar och är lokalavdelningarnas politiska språkrör.  SFQ bildar även ett tryggt sammanhang utanför heteronormen, för dig som söker detta på universitetet.

För att komma i kontakt med SFQ på nationell nivå, mejla till info@hbtqstudenterna.se

LGBTQ Students Gothenburg

LGBTQ Students Gothenburg är en av SFQ:s lokalföreningar och finns i Göteborg. Hit är alla stdenter på Göteborgs universitet och Chalmers välkomna. LGBTQ Stdents Gothenburg anordnar lokala arrangemang och träffas ofta i avslappnade former men påverkar också politiskt gentemot universiteten och studentkårerna. För dig som är homo, bi, trans, queer eller annat kan LGBTQ Students Gothenburg erbjuda ett tryggt sammanhang utanför heteronormen. 

Om du har frågor eller vill komma i direktkontakt med föreningen får du gärna mejla till hbtqstudent@gmail.com