Följ oss på sociala medier! Instagram

Aktuellt

Expeditionens öppettider under sommaren

Expeditionen är nu stängd för sommaren. Vi öppnar åter som vanligt måndagen den 13 augusti.

Viktigt om medlemskap i sommar

Under sommaren kommer Göta studentkår att få ett nytt medlemssystem på plats. Under tiden kommer det inte vara möjligt att bli medlem eller förnya sitt medlemskap.

Organisationsförändringar i Göta studentkårs centrala presidium

På Göta studentkårs senaste fullmäktigemöte röstades en stadgeändring igenom som berör kårens centrala presidium (ordförande och de två viceordförandena).

Se Dom blinda gratis på Göteborgs Stadsteater

Med kort varsel har vi möjlighet att ge ut gratis biljetter till Dom blinda som spelas på Göteborgs Stadsteater.

Datum och tid är:

UPPSATSER BELÖNAS

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne utlyser tre stipendier på vardera 3000:- till uppsatsskrivare på C-nivå som bidragit till kunskap inom de områden i Segerstedts anda som stiftelse