Följ oss på sociala medier! Instagram

Förtroendevalda

Nora Myrne Widfors
Göta studentkår
Kårordförande
0707-154 631
Jesper Anttila
Göta studentkår
Vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor
0707-154 632
Piroska Osváth
Göta studentkår
Vice kårordförande med ansvar för studiesociala frågor
0707 - 154 633
Edwin Fondén
Samhällsvetarsektionen
sektionsordförande
0707 - 609 835
Jesper Jakobsson
Samhällsvetarsektionen
vice sektionsordförande
0736 - 124 483
Erik Liberg
Utbildningsvetenskapliga sektionen
sektionsordförande
0704 -963 483
Anneli Arohlén
Utbildningsvetenskapliga sektionen
Vice sektionsordförande (även Humanistsektionen)
0707 - 609 836
Nico Hengst
Humanistsektionen
sektionsordförande
0707 - 953 561
Johan Ben Mohammad
Naturvetarsektionen
sektionsordförande
0704 - 833 483
Ludvig Lindblom
IT Section
sektionsordförande
0736 - 988 619