Göta studentkår finns även på: Instagram

Kårstyrelsen 2015/16

Kårstyrelsen 15/16

Bild: Stefan Mathison, Götheborgske Spionen, förra årets styrelse

Kårstyrelsen ansvarar för kårens organisation, ekonomi och egendom.

Kårordförande 
Ellinor Alvesson

Vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor 
Jonathan Thor

Vice kårordförande med ansvar för studiesociala frågor 
Sara Bergh

Ledamöter 
Sofia Ahlberg

 Vill du komma i kontakt med kårstyrelsen? Mailadressen är ordforande@gota.gu.se

Vill du kandidera till kårstyrelsen? Kontakta ordföranden på adressen ovan.

Alla medlemmar kan skicka in motioner till Göta studentkårs fullmäktige, kårstyrelse eller sin sektionsstyrelse. För att motionera till fullmäktige eller kårstyrelsen skickar du ett mail till ordforande@gota.gu.se. Frågor? Kontakta ordföranden eller vice ordförande för att få hjälp.