Göta studentkår finns även på: Instagram

Förtroendevalda

Ellinor Alvesson
Göta studentkår
Kårordförande
0707-154631
Jonathan Thor
Göta studentkår
Vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor
0707-154632
Linus Olsson
Samhällsvetarsektionen
Tillförordnad sektionsordförande
031-7866368
Carl Danell
Utbildningsvetenskapliga sektionen
sektionsordförande
031-7862090
Sara Bergh
Göta studentkår
Vice kårordförande med ansvar för studiesociala frågor
0707-154633
Jesper Anttila
Humanistsektionen
sektionsordförande
031-7865261
Axel Andersson
Naturvetarsektionen
sektionsordförande
031-7862922
Felix Quist
IT Section
sektionsordförande
0707-953561