Följ oss på sociala medier! Instagram

Protokoll från kårstyrelsemöten

ks kårstyrelse möte protokoll göta studentkår

Göta studentkår värdesätter transparens. Här publicerar vi protokoll från alla kårstyrelsemöten. Om du behöver se ett underskrivet original, vänligen besök vår expedition på Studenternas hus, Götabergsgatan 17.

2017 - 2018

Konstituerande styrelsemöte / inaugural board meeting

 Kårstyrelsemöte 1 / Union board meeting 1

 

2016 - 2017

Konstituerande styrelsemöte

Kårstyrelsemöte 1

Kårstyrelsemöte 2

Kårstyrelsemöte 3

Kårstyrelsemöte 4

Kårstyrelsemöte 5

Kårstyrelsemöte 6

Kårstyrelsemöte 7

Kårstyrelsemöte 8

 

2015 - 2016

Konstituerande kårstyrelsemöte

Kårstyrelsemöte 1

Kårstyrelsemöte 2

Kårstyrelsemöte 3

Kårstyrelsemöte 4

Kårstyrelsemöte 5

Kårstyrelsemöte 6

Kårstyrelsemöte 7

Kårstyrelsemöte 8

Kårstyrelsemöte 9

Kårstyrelsemöte 10

2014 - 2015

Konstituerande kårstyrelsemöte

Kårstyrelsemöte 1

Kårstyrelsemöte 2

Kårstyrelsemöte 3

Kårstyrelsemöte 4

Kårstyrelsemöte 5

Kårstyrelsemöte 6

Kårstyrelsemöte 7

Kårstyrelsemöte 8

Kårstyrelsemöte 9

Kårstyrelsemöte 10

2013 - 2014

Konstituerande kårstyrelsemöte

Kårstyrelsemöte 1

Kårstyrelsemöte 2

Kårstyrelsemöte 3

Kårstyrelsemöte 4

Kårstyrelsemöte 5

Kårstyrelsemöte 6

Kårstyrelsemöte 7

Kårstyrelsemöte 8

Kårstyrelsemöte 9

Kårstyrelsemöte 10

2012 - 2013

Konstituerande kårstyrelsemöte

Kårstyrelsemöte 1

Kårstyrelsemöte 2

Kårstyrelsemöte 3

Kårstyrelsemöte 4

Kårstyrelsemöte 5

Kårstyrelsemöte 6

Kårstyrelsemöte 7

Kårstyrelsemöte 8

Kårstyrelsemöte 9

Kårstyrelsemöte 10

Kårstyrelsemöte 11

Kårstyrelsemöte 12

Kårstyrelsemöte 13

Kårstyrelsemöte 14

Kårstyrelsemöte 15

Kårstyrelsemöte 16

Kårstyrelsemöte 17

2011 - 2012

Konstituerande kårstyrelsemöte

Kårstyrelsemöte 2

Kårstyrelsemöte 3

Kårstyrelsemöte 4

Kårstyrelsemöte 5

Extrainsatt kårstyrelsemöte

Kårstyrelsemöte 6

Kårstyrelsemöte 7

Kårstyrelsemöte 8

Kårstyrelsemöte 9

Kårstyrelsemöte 10

Kårstyrelsemöte 11

Extrainsatt kårstyrelsemöte

Kårstyrelsemöte 12

Kårstyrelsemöte 13

Kårstyrelsemöte 14

Kårstyrelsemöte 15

Kårstyrelsemöte 16

2010 - 2011

Kårstyrelsemöte 1

Kårstyrelsemöte 2

Kårstyrelsemöte 3

Kårstyrelsemöte 4

Kårstyrelsemöte 5

Kårstyrelsemöte 6

Kårstyrelsemöte 7

Kårstyrelsemöte 8

Per capsulam-beslut

Kårstyrelsemöte 9

Kårstyrelsemöte 10

Per capsulam-beslut

Kårstyrelsemöte 11

Extrainsatt kårstyrelsemöte

Kårstyrelsemöte 12

Kårstyrelsemöte 13

Kårstyrelsemöte 14

Kårstyrelsemöte 15

Kårstyrelsemöte 16