Följ oss på sociala medier! Instagram

Förnyelse av kårföreningsstatus

Nya regler för kårföreningar gäller från och med 2018-03-06. Dessa regler gäller både för nya kårföreningar och för förening som vill erhålla förnyad kårföreningsstatus. 

Ladda ned dokumentet Regler för kårföreningar och skriv ut. Vissa uppgifter (inklusive underskrift av föreningsordförande) behöver fyllas i för hand och lämnas in till Göta studentkår. Mer information finns i dokumentet.

Ladda ner Regler för kårföreningar >>