Följ oss på sociala medier! Instagram

Möten våren 2018 | Meeting spring 2018

Allt eftersom fullmäktigemöten planeras kommer mötestiderna, anmälningsformulär samt motionsstopp att dyka upp här. Har du några frågor? Kontakta ordf@gota.gu.se

When all the representative assembly meetings are set, they will end up here with an attendance form and date for last day to send in a motion. Questions? ordf@gota.gu.se

 

Mötestider våren 2018   |   Meetings spring 2018

 

12 februari 2018
Lingsalen, Studenternas Hus. Götabergsgatan 17
Fika från 16.00, mötet startar 16.30
Coffee and sandwich from 16.00, the meeting starts at 16.30.

april 2018 - Konstituerande fullmäktige
Lingsalen, Studenternas Hus. Götabergsgatan 17
Fika från 16.00, mötet startar 16.30
Coffee and sandwich from 16.00, the meeting starts at 16.30.

 

14 maj 2018
Lingsalen, Studenternas Hus. Götabergsgatan 17
Fika från 16.00, mötet startar 16.30
Coffee and sandwich from 16.00, the meeting starts at 16.30.

 

För alla fullmäktigemöten gäller följande: Kallelse utkommer senast 20 arbetsdagar innan mötet. Motioner skall vara inkomna senast 15 arbetsdagar innan mötet. Handlingar utkommer senast 10 arbetsdagar innan mötet.