Följ oss på sociala medier! Instagram

Möten hösten 2017 | Meetings autumn 2017

Allt eftersom fullmäktigemöten planeras kommer mötestiderna, anmälningsformulär samt motionsstopp att dyka upp här. Har du några frågor? Kontakta ordf@gota.gu.se

When all the representative assembly meetings are set, they will end up here with an attendance form and date for last day to send in a motion. Questions? ordf@gota.gu.se

 

Mötestider hösten 2017  |  Meetings autumn 2017

 

25 september.
Lingsalen, Studenternas Hus. Götabergsgatan 17
Fika från 16.00, mötet startar 16.30
Coffee and sandwich from 16.00, the meeting starts at 16.30.

Anmäl dig här senast måndag 18/9.
Register here by Monday 18/9.

Handlingar finns längst ner på sidan.

 

6 november.
Lingsalen, Studenternas Hus. Götabergsgatan 17
Fika från 16.00, mötet startar 16.30

 

11 december.
Lingsalen, Studenternas Hus. Götabergsgatan 17
Fika från 16.00, mötet startar 16.30

 

 

För alla fullmäktigemöten gäller följande: Kallelse utkommer senast 20 arbetsdagar innan mötet. Motioner skall vara inkomna senast 15 arbetsdagar innan mötet. Handlingar utkommer senast 10 arbetsdagar innan mötet.