Följ oss på sociala medier! Instagram

Kårvalet - så här väljs fullmäktige

Valsystemet

Valen till fullmäktige är hemliga och direkta. Det betyder att varje medlem i Göta studentkår får lägga sin enda röst direkt på den kandidat till fullmäktige som medlemmen vill se vald. Det är enbart medlemmar i Göta studentkår som har rätt att rösta i kårvalet.

Hur går det till?

Valet kommer att ske via Internet. Det är möjligt genom en säker tjänst som företaget Mecenat har utvecklat. Den tekniska lösningen kan garantera valhemligheten för de röstande och medger samtidigt en snabb och enkel hantering av röstprocessen. Rent praktiskt går röstningen till så att varje medlem kan logga in på en särskild internetsida med hjälp av sitt mecenatkort och personnummer och lägga sin röst.

Medlemmar kommer också ges möjligheten att rösta via pappersröster i vallokal. Mer information kommer senare.

Hur kandiderar jag?

Kandideringsperioden för Kårvalet 2018 är nu stängd. Rösta kan du göra 5-16 mars 2018!

Hur fördelas platserna?

Kårvalet räknas samman utefter jämkade uddatalsmetoden. När valet är avslutat och alla röster räknade kommer platserna i fullmäktige att fördelas mellan kandidaterna efter vissa på förhand bestämda beräkningsgrunder för att kunna rangordna kandidaterna efter hur många röster de, eller listan de kandiderar på, har fått.

Valordning

Val till Göta studentkårs fullmäktige regleras i styrdokumentet Valordning för Göta studentkår.