Göta studentkår finns även på: Instagram

INFO: Student Liaison Officer at Nobel Week Dialogue